POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

S.C. FRITZBAU S.R.L. se aliniază Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE aplicabil din data de 25 mai 2018.

Fiind vorba de un Regulament european, acesta se aplica în mod direct și unitar în toate statele membre ale Uniunii Europene, pentru a consolida și unifica politicile de securitate în mediul online, dar și pentru o mai bună protejare a datelor tuturor cetățenilor europeni.

Respectarea confidențialității și protecția datelor personale reprezintă principii fundamentale cărora organizația noastră, a înțeles să le ofere importanța și atenția cuvenită deoarece fără înțelegerea, conștientizarea și implementarea lor, activitatea curentă a societății nu se va putea conforma cerințelor Regulamentului european anterior amintit.

Unul din principiile fundamentale ale acestui Regulament este transparența, iar prin prezenta Politică de Confidențialitate dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Ne rezervăm dreptul de a actualiza, revizui și modifica periodic prezenta Politica de Confidențialitate. În cazul în care vor apărea modificări, vom afișa pe site-ul nostru versiunea actualizată și revizuită a Politicii Generale de Confidențialitate.

Această Politica Generala de Confidențialitate se referă la datele cu caracter personal ale clienților, furnizorilor, altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora, potențiali colaboratori și colaboratori și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului nostru www.a-home.ro, precum si tuturor celorlalte date cu caracter personal pe care le colectam prin e-mail, formulare de contact.

Dacă sunteți vizitator al site-ului www.a-home.ro

Folosim datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. când vizitați site-ul nostru www.a-home.ro, pentru a procesa și a răspunde întrebărilor dvs. transmise prin intermediul formularelor online disponibile, precum și pentru a trimite newsletter, serviciu la care aveți posibilitatea de a vă abona, în timp ce ați vizitat site-ul nostru.

Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a furniza informațiile solicitate în legătură cu activitatea, serviciile și produsele noastre. Categoriile de date prelucrate in acest context sunt numele dvs., adresa de e-mail și numărul de telefon.

De asemenea, folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a monitoriza traficul si a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm în aceasta activitate de prelucrare a datelor pe interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru, precum și îmbunătățirea acestuia. Pe site este disponibilă de asemenea o politică de utilizare a cookieurilor.

Stocarea datelor

Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară pentru a respecta diversele obligații legale de către S.C. FRITZBAU S.R.L.. Este de reținut faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

Totodată, în cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui acord, astfel de date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării datelor preconizate sau a oricărei alte perioade mai lungi impuse de lege, un regulament de păstrare a înregistrărilor sau autoritățile publice.

Imediat după încheierea perioadei de arhivare aplicabile, datele trebuie să fie:

  1. Șterse sau distruse în siguranță
  2. Transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau prin regulamentul privind păstrarea înregistrărilor)

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru abonarea la newsletter-ul nostru vor fi șterse imediat dacă vă dezabonați de la serviciul nostru de newsletter.

Partajarea informațiilor

S.C FRITZBAU S.R.L. nu va dezvălui datele obținute de la persoane vizate, către alte companii terțe fără să fi obținut în prealabil un consimțământ expres și separat în acest sens.

error: Alert: Content is protected !!